Secunia PSI 3.0.0.11005

Secunia PSI 3.0.0.11005

Secunia – 0,5MB – Freeware –
ra khỏi 316 phiếu
4 Stars User Rating
98 trên 100 máy tính có chương trình 1 hoặc hơn không an toàn cài đặt! Tải về Secunia PSI miễn phí và kiểm tra máy tính của bạn cho các chương trình không an toàn xúc bạn để đe dọa bảo mật!

DỄ BỊ TỔN THƯƠNG?
Bạn có biết rằng nhiều người trong số các hacker tấn công và đe dọa bảo mật vào ngày hôm qua khai thác lỗ hổng phần mềm và mã lỗi?

CẬP NHẬT?
Giữ máy tính của bạn và đặc biệt là của bạn 3 bên chương trình Cập Nhật yêu cầu bạn tìm kiếm trên Internet cho thông tin Cập Nhật và các đắp vá một cách thường xuyên - cho tất cả các chương trình được cài đặt trên máy tính của bạn.

WHATS TRÊN MÁY TÍNH CỦA BẠN?
Điển hình người dùng có 30-60 chương trình cài đặt - bạn có biết những chương trình bạn đã cài đặt? Bạn có biết những chương trình tiếp xúc bạn để đe dọa bảo mật?

AN TOÀN?
Là máy tính của bạn an toàn? Bạn có tất cả các Cập Nhật bảo mật mới nhất và các đắp vá?

BẢO VỆ CHÍNH MÌNH!
Bản vá bảo mật được thường miễn phí và có sẵn để tải về từ các nhà cung cấp chương trình. Hãy để Secunia PSI xác định chính xác những bản vá lỗi bạn cần để bảo đảm máy tính của bạn.

Secunia PSI là một công cụ miễn phí an ninh được thiết kế với mục đích duy nhất giúp bạn bảo vệ máy tính của bạn chống lại các lỗ hổng trong chương trình.

Tổng quan

Secunia PSI là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Secunia.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 3.079 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Secunia PSI là 3.0.0.11005, phát hành vào ngày 11/02/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 19/12/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 3.0.0.11005, được sử dụng bởi 53 % trong tất cả các cài đặt.

Secunia PSI đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 0,5MB.

Người sử dụng của Secunia PSI đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Secunia PSI!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 3.079 UpdateStar có Secunia PSI cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại